fbpx Skip to main content

SIA “AVENEI” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: “Vegāniskās baltās un gaišās šokolādes receptūras un ražošanas tehnoloģijas izstrāde”
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt receptūru un ražošanas tehnoloģiju vegāniskās baltās un gaišās šokolādes ražošanai, to pielāgojot rūpnieciskas ražošanas apstākļiem.
Projekta īstenošanas termiņš – 01.07.2023.- 30.06.2024.
Projekta attiecināmās izmaksas – 74 524.00 EUR, Atbalsta apmērs – 54 033.00 EUR
Pārskata periodā (01.12.2023.- 29.02.2024.) izstrādāti un ražošanā pārbaudīti tehnoloģiskie procesi baltās šokolādes ražošanā un saldējuma glazēšanā. Izstrādāta tehnoloģiskā karte. Izstrādāts tehnoloģiskais process baltās šokolādes un dažādu sukāžu piedevām- dzērveņu, cidoniju un apelsīnu miziņu sukādēm. Izstrādāta tehnoloģiskā karte.

Informācija sagatavota 15.03.2024.

 

SIA “AVENEI” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: “Vegāniskās baltās un gaišās šokolādes receptūras un ražošanas tehnoloģijas izstrāde”
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt receptūru un ražošanas tehnoloģiju vegāniskās baltās un gaišās šokolādes ražošanai, to pielāgojot rūpnieciskas ražošanas apstākļiem.
Projekta īstenošanas termiņš – 01.07.2023.- 30.06.2024.
Projekta attiecināmās izmaksas – 74 524.00 EUR, Atbalsta apmērs – 54 033.00 EUR
Pārskata periodā (01.10.2023.- 30.11.2023.) SIA “AVENEI” pabeidza 1.aktivitātes – “Vegāniskās šokolādes pamatreceptūras izstrāde” īstenošanu, kuras ietvaros izstrādāja pamatreceptūru gan baltajai, gan gaišajai vegāniskajai šokolādei. Periodā tika īstenota arī 2.aktivitāte – ”Vegāniskās šokolādes produktu daudzveidīguma izstrāde”. Tā rezultātā tika izstrādātas receptūras baltajai un gaišajai šokolādei ar dažādu riekstu, sukāžu piedevām un ar pārtikas krāsvielām.

Informācija sagatavota 15.12.2023.

 

SIA “AVENEI” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna
5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma
palielināšanu”; 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto investīciju motivācija”
5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu
kompetences centru ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: “Vegāniskās baltās un gaišās šokolādes receptūras un ražošanas
tehnoloģijas izstrāde”
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt receptūru un ražošanas tehnoloģiju vegāniskās baltās un
gaišās šokolādes ražošanai, to pielāgojot rūpnieciskas ražošanas apstākļiem.
Projekta īstenošanas termiņš – 01.07.2023.- 30.06.2024.
Projekta attiecināmās izmaksas – 74 524.00 EUR, Atbalsta apmērs – 54 033.00 EUR

Pārskata periodā (01.07.2023.- 31.09.2023.) SIA “AVENEI” uzsāka 1.aktivitātes – “Vegāniskās
šokolādes pamatreceptūras izstrāde” īstenošanu, kuras ietvaros izstrādāja vegāniskās šokolādes
pamatreceptūru. Darbu laikā tika testēti: 1) augu dzērienu pulveri un 2) Kokosa eļļa un kakao sviests.
Kā optimālākais tiks izvēlēts rīsu dzēriena pulveris, kas tiks izmantots par pamatu šokolādes izstrādē.

Informācija sagatavota 01.10.2023.

 

SIA “AVENEI” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna
5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma
palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija”
5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu
kompetences centru ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: “Vegāniskās baltās un gaišās šokolādes receptūras un ražošanas
tehnoloģijas izstrāde”
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt receptūru un ražošanas tehnoloģiju vegāniskās baltās un
gaišās šokolādes ražošanai, to pielāgojot rūpnieciskas ražošanas apstākļiem.
Projekta īstenošanas termiņš – 01.07.2023.- 30.06.2024.
Projekta attiecināmās izmaksas – 74 524.00 EUR, Atbalsta apmērs – 54 033.00 EUR

Informācija sagatavota 01.07.2023.

close icon Mani AVENEI punkti